Als het donker wordt zullen laten de spiegels van je ziel je verschillende beelden zien. Dat is de tijd waarin de wereld verandert en je Wezen begint te ‘gloeien’. Reflecteer op de nieuwe visie, die er altijd al leefde aan de buitengrenzen van je bewustzijn.
Lynn Andrews

Zelf Assessment


De achterliggende gedachte van dit zelf assessment programma is, dat een mens in relatie tot en in wisselwerking met zijn/haar omgeving het beste functioneert, wanneer hij/zij vanuit de eigen kern en kernkwaliteiten zich kan inzetten. Het zelf assessment programma probeert iets in kaart te brengen, wat op een andere laag van de mens aanwezig is/ beschikbaar is, dan op het niveau van gedrag en vaardigheden. Alle gebruikte benaderingen maken zichtbaar wat de kracht van de persoon is in relatie tot werk, gevraagde vaardigheden, de cultuur; hoe deze zich kan vervormen en waar mogelijkheden tot verdere groei en ontwikkeling aanwezig zijn en welke context daarvoor voedend en inspirerend is.

Het functioneert uitstekend als basis voor meningsvorming en gesprekken om zelfinzicht en bewustwording van eigenheid te stimuleren en mensen te helpen hoe ze hun persoonlijkheid anders kunnen leren gebruiken in relatie tot hun werk. Het helpt mensen ook om keuzen te maken, die op dat moment in hun leven aan de orde zijn vanuit een andere optiek dan meetbaar gedrag en aangeleerde vaardigheden. Afhankelijk van de vraag en het doel van het assessment worden verschillende instrumenten en benaderingen in een samenhang gebruikt om een beeld te schetsen van de persoon. De gehanteerde instrumenten zijn in de praktijk getoetst, maar niet wetenschappelijk geijkt.

In het zelf assessment programma kunnen de volgende onderwerpen behandeld worden.
1: Informatieverwerking (Quinn)
2: Teamkundigheden (Belbin)
3: Persoonlijke kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën (Ofman)
4: Leerstijlen (Kolb)
5: Omgaan met belangentegenstellingen (Kilmann)
6: Leiderschapstijl (Quinn)

De werkwijze in dit assessment kan verschillen. Het kan eenmalig en individueel zijn: het invullen van vragenlijsten en een persoonlijk gesprek om de uitkomsten te bespreken. Het kan in het kader van een reorganisatie een hulpmiddel zijn om mensen betere keuzes te laten maken bij het wisselen van functies en het bepalen of de mens bij de functie past voor werkgever en werknemer. Het kan helpen om coaching vragen te verhelderen alvorens een contract daarvoor met elkaar aan te gaan.

Het zelf assessment programma is in eerste instantie ontwikkeld door Greetje de Goede in haar tijd als organisatieadviseur van Kern Konsult. Dit instrument is al in velerlei reorganisaties met succes ingezet.

Belangstelling? Neem contact op.