Kernkwaliteiten aan de Keukentafel

Op zoek naar de dynamiek in een kernkwadrant, waarin
groei en ontwikkeling zichtbaar en verstaanbaar kan worden.


Een moment om aan de hand van je eigen verhalen en bevindingen stil te staan bij de dynamiek van de kracht, die je van nature hebt, aangeduid met het het woord Kernkwaliteit. Elke kwaliteit kent een vervorming, wanneer er druk ontstaat, zoals alles op aarde ‘vervormt’ oftewel van vorm verandert in een voortdurend proces van beweging, van komen en gaan. In essentie zou je dit kunnen verstaan als een creatief proces. *

Aan de keukentafel wisselen we uit, kijken mee met je vragen en bevindingen, en kunnen dieper ingaan op de aard en achtergrond van deze invalshoek op groei in relaties, in ontmoetingen met klanten, in het in kaart brengen van culturele aspecten van een team, een organisatie, waarin je werkt of aan adviseert, kortom, wat er maar ter tafel komt.

Je kunt ook individueel aan de keukentafel aanschuiven met een van ons beiden, of met een bestaand groepje of je inschrijven op een van de open workshops. Voor elk wat wils.

Stuur een mailtje als je geïnteresseerd bent om een uitnodiging te ontvangen, wanneer we weer een keukentafelbijeenkomst organiseren.

In organisaties, in gezinnen, met klanten, dagelijks hebben we te maken met onszelf in relatie tot anderen. Toch is dit niet altijd een aandachtspunt. Eisen, die aan functies gesteld worden, eisen, die we aan onze partners stellen, verwachtingen van klanten worden vooral geformuleerd in termen van wat iemand moet kunnen of moet doen of laten. We kunnen last hebben van elkaar, door elkaar geraakt of geïnspireerd worden, maar goed/fout  hanteren is vrijwel altijd een pijnlijke aangelegenheid. We laten onszelf echter niet thuis bij wat we doen in de relatie met mensen. Kernkwaliteiten verwijzen naar de essentie van wie we zijn, een soort ANWB wegwijzers naar ons diepste zelf. Deze geven kleur aan o.a. hoe we ons werk invullen, hoe we relaties invullen en hoe we reageren op onze omgeving. Het ontdekken daarvan en het zicht krijgen op de dynamiek tussen kwaliteit en vervorming, tussen de zon en de schaduwkant van onszelf kan in allerlei situaties, zakelijk en prive, veel helderheid geven en aanknopingspunten bieden voor verdere ontwikkeling, groei en verandering.

Het basisprincipe van het werken met kernkwaliteiten in de vorm van kwadranten is de erkenning, dat alles vervormt. Wanneer je je vinger lang genoeg op een constante manier op je huid houdt, zelfs met geringe druk, gaat het pijn doet en op den duur gaat het stuk. We kunnen kennelijk als menselijk organisme onszelf beter in stand houden wanneer we in beweging blijven dan wanneer we onder constante druk staan. Voor ons psychisch organisme geldt eenzelfde principe. Het is al lang bekend, dat in de organisatie van werk er voldoende afwisseling en uitdaging en verandering aanwezig moet zijn om werknemers ‘bij de tijd’ te houden en alert en met plezier te laten werken.

Zoals er geen enkel blaadje aan een boom hetzelfde is, zo is ook geen enkel mens hetzelfde. Er zijn zeer grote individuele verschillen in de mate van druk en de mate van beweging, die ervaren kunnen worden voordat iemand in zijn/haar vervormingen c.q. valkuilen belandt. Kernkwaliteiten zijn niet in de eerste plaats eigenschappen, maar eerder mogelijkheden waarop we onszelf kunnen afstemmen, die verbonden zijn met onze essentie, met ons wezen. De kernkwaliteit 'kleurt' een mens; het is onze specifieke kracht en is dan ook altijd potentieel aanwezig. Als de kracht van enthousiasme vervormt wordt het fanatisme, het schiet door, het wordt teveel van het goede. Het wordt een valkuil, die we zonder het te beseffen voor onszelf hebben gegraven.

Hoe komen we daar nu uit? Nog enthousiaster worden zorgt er alleen maar voor dat we steeds sterker uit balans raken, steeds verder vervormen en op den duur raken we uitgeput. Het helpt om dan te zoeken naar iets wat ons weer in balans kan brengen en daardoor ons fanatisme kan remmen. Vaak is dat iets, waar we positief jaloers op zijn bij iemand anders. Als ik maar wat meer afstand kon nemen of wat meer achterover kon gaan zitten in plaats van alleen maar ‘er met kop en kont in te duiken....’ Dit is de uitdaging, die het positief tegenovergestelde is van de valkuil. Wanneer we enthousiasme EN terughoudendheid met elkaar kunnen combineren dan....! De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. De uitdaging geeft voor de meeste mensen ook de richting aan voor hun verdere groei en ontwikkeling. De doorsnee-mens blijkt allergisch te zijn voor teveel van zijn uitdaging, vooral als hij die in een ander verpersoonlijkt vindt. In het voorbeeld is onverschilligheid de allergie, te veel terughoudendheid! Met het (h)erkennen van onze allergie is het kernkwadrant rond.

Werken met een kernkwadrant betekent leren leven in ‘en..en..’, in plaats van ‘of ..of’ en erkennen dat alles in het leven vervormt en weer overgaat in iets anders! Deze wisselwerking van het leven zelf wordt uitgedrukt in het kernkwadrant.