Organisatie Advies en Coaching

Toen ik indertijd de overstap maakte naar organisatie advies en –ontwikkeling, zag dat werkveld er anders uit dan nu.
‘Verandering’ is nu het meest constante in dit vakgebied. Voortdurende beweging. Veelal van een onderdeel van een organisatie. En niet zozeer omdat het niet goed gaat maar veelal omdat de veranderingen in de markt in hoog tempo door gaan. Dus een voortdurende bijstelling in de richting van de klant, de markt. Dat vraagt van medewerkers om te werken vanuit een voortdurend ontwikkelen van zich zelf. Dat wil zeggen een weten wat uw eigen kwaliteiten zijn en die optimaal gebruiken, al dan niet met nieuwe tools.

Organisatie advies en –ontwikkeling gaat dus steeds meer over de vraag ‘hoe ontwikkelt de kracht van de medewerker zich?’ en ‘hoe ondersteun je als leidinggevende dat proces?’

Als adviseur heb ik dan diverse middelen waarmee ik mijn bijdrage kan leveren. Het kan in het onderzoeken wat er in (een deel van) de organisatie speelt; het ontwerpen van een plan van aanpak; het verwerven van draagvlak voor een veranderplan of de implementtie ervan. Maar ook in het coachen van leidinggevenden, projectleiders of medewerkers (al dan niet op de werkplek).

Mijn aandacht is vooral op organisatie advies en –ontwikkeling gericht waarbij ik in toenemende mate ook coachings doe.